top of page

Priser

Mar - Okt                      pr uge $975,- ex tax

Jan. Feb. Nov. Dec.           pr uge $750,- ex tax 

Julen                            pr uge $1150,- ex tax

Udlejningsbetingelser

Ved indbetaling af første rate for leje af hus (50%), er kontrakten bindende og lejer erklærer sig indforstået med lejebetingelserne som automatisk er en del af lejeaftalen.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne fremgår af faktura som fremsendes efter booking. Vær opmærksom på at indbetalingsbetingelserne nøje skal overholdes.

Forbrugsafgifter

Gas og el er inklusiv i udlejeprisen. Ønskes poolen opvarmet, afregnes pr dag US$ 50,- ex tax (min. 4 dage)

Antal lejere

Ferieboligen må ikke uden særlig tilladelse fra udlejer bebos af flere end 8 personer. Opstilling af telte og campingvogne på grunden er ikke tilladt.

Nøgleudlevering

Senest ca. 14 dage før ankomst oplyses kode til nøgleboks, som forefindes på ejendommen.

Rengøring

Slutrengøring udgør US$ 110,- ex tax og er obligatorisk. Ønskes der yderligere rengøring i udlejningsperioden, kan dette bestilles.

 
Reklamationer

Udlejere har intet ansvar for pludselige opståede skader, som f.eks. svigtende installationer, stoppet afløb osv. Eventuelle reklamationer skal meldes straks, således der kan sørges for hurtigst mulig afhjælpning. Lejeren er forpligtet til at give udlejer en rimelig frist til afhjælpning af eventuelle mangler/fejl som reklameres af lejer. Reklamationer vedr. mangelfuld rengøring skal meldes OMGÅENDE efter ankomst til udlejer.

Skader

Lejer hæfter for bortkomne genstande og skader der forvoldes under lejemålet. Eventuelle skader skal meldes til udlejer før afrejse.

Afbestilling af feriebolig

Lejeren har ret til afbestilling af den lejede feriebolig indtil 60 dage før indflytning. Ved en sådan afbestilling er følgende regler gældende. Ved afbestilling fra 60 til og med 30 dage får indflytningsdato tilbagebetales det indbetalte depositum minus 15 % afbestillingsgebyr af det samlede lejebeløb. Ved afbestilling senere end 30 dage før indflytningsdato forfalder hele lejebeløbet til betaling, dvs. 2. rate under alle omstændigheder skal indbetales således, at den er udlejer i hænde senest 4 uger før indflytning. Såfremt lejer kan sætte en anden lejer i sit sted i samme tidsrum og til samme pris, accepterer udlejer en navneforandring mod et gebyr på dkr. 250,-. Meddelelse herom skal tilgå udlejer skriftligt.

 
Afbestilling ved sygdom

I tilfælde af uventet alvorlig sygdom hos en af de af lejemålet omfattende personer kan kontrakten ophæves og lejebeløbet minus 15 % gebyr tilbagebetales. Meddelelse herom skal i så fald være udlejer i hænde senest 8 dage før lejeperiodens start. For at være berettiget til tilbagebetaling af lejen, skal der ved uheld, alvorlig sygdom eller dødsfald foreligge en lægeattest hos udlejer senest 4 dage efter afbestillingen. Ved afbestilling på et senere tidspunkt kan intet tilbagebetales.

Udlejer kan uden yderligere varsel opsige lejemålet ved force majeure, naturkatastrofer og lignende. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer i forbindelse med lejemålet, gælder dansk retspleje.

Privat hus

Vi håber lejer vil respektere at huset er i privat eje og behandler huset herefter.

Tax

Tax i Florida er pt 13,5% inkl turistskat

bottom of page